Ansatte


DORTHE JENSEN

Spesialist i allmennmedisin

Kamilla Gamme Svello er vikar for Dorthe Jensen en dag i uka.


Avsluttende eksamen ved Universitet i Oslo januar 2006.

Sykehusturnus ved Sykehuset Innlandet Hamar og Elverum feb-06 til feb-07. Distriktsturnus i Målselv kommune Indre Troms fra feb-07 til aug-07.

Assistentlege ved Ortopedisk avdeling Sykehuset Innlandet Elverum aug-07 til aug-08.

Offentlig godkjent allmennlege.
Vikar i fastlegepraksis ved Åkersvika legesenter, Ottestad sep-08 til des-10.

01/09/2013 Spesialist i Allmennmedisin.

 

ELISABETH SAXRUD

Helsesekretær

JARNHILD HÅBERGET HANSEN

Helsesekretær

KAMILLA GAMME SVELLO

Legevikar

Vikar en dag pr uke for dr. Jensen og en dag for dr. Karsberg.

MARIANNE ILSETH DAGFINRUD

Helsesekretær

MONA LOME

Helsesekretær

RANDI ENGEN

Spesialist i allmennmedisin

Fra Stange. Uteksaminert fra Universitetet i Oslo juni 2006.

Sykehusturnus Sykehuset Innlandet Hamar og Elverum. Distriktsturnus Elverum kommune.

Fastlegevikar Løten Legesenter 2009-2011.

Fastlege Ajer legesenter 2011-2013.

Flyttet praksisen fra Ajer til Ankerskogen Legesenter jan 2014. Har bistilling ved Parkgården sykehjem i Hamar på onsdager.

RIKARD KARSBERG

Spesialist i allmennmedisin

Rikard Karsberg, spesialist i allmennmedisin. Han har tidligere jobbet som allmennlege på Volvat medisinske senter, Hamar.

Lege Kamilla Gamme Svello er vikar for dr. Karsberg en dag pr uke. 

TROND FLOBERGHAGEN

Allmennlege

Kommer fra Brumunddal.
Avsluttende eksamen fra Universitetet i Odense i Danmark
våren 2009.

Sykehusturnus ved Sykehuset Innlandet Hamar og Elverum aug-09 til aug-10. Distriktsturnus i Trysil kommune fra aug-10 til feb-11.

Assistentlege ved medisinsk avdeling Sykehuset Innlandet Hamar feb-sep-11.

Fra sep-11 tok han over listen etter Sinne Merete Eriksen, 
og har siden da jobbet ved Torps Legesenter.
Har kommunal bistilling ved Finsal sykehjem.